Nefs, Şehvet ve Gazabını Mağlup Eden (ABDULLAH) Olur

Evliyaullah'dan Bir Zat'e O Zamanın Padişahı: '' Ne arzu ediyorsunuz ki size vereyim.'' der. O zat: '' Bu sözü sen bana mı söylüyorsun?'' diye sorar. Padişah da '' Evet'' der. O zaat buyurur ki: '' Hayır, senin bu sözü  söylemeye hakkın yoktur. Çünkü sen benim kölemsin. Neden dersen, ben nefs ve hevamı, gazap ve şehvetimi mağlup  ederek kendime köle kıldım. Sen ise henüz onların hizmetkarısın, kölesisin.''

               Hakikaten öyle... Nefs ve hevasını,  gazap ve şehvetini mağlup eden ''Abdullah'' olur ki, bunun fevkinde  bir kemal  ve mertebe mutasavver değildir. Arz ve Semavat'ın durumu ve bütün mahlukatın devam-ı hayatı, işte''Abdullah'' olan bu adem-in yüzü suyu hürmetinedir ve bütün mevcudat vemahlukatın tesbihlerinin ecrinin bir misli de, o abd-i halis'in defter-i  a'maline yazılıdır. Bu keyfiyyet ehadis-i kudsiyye ve ehadis-i şerife ile sabittir.


Kaynak: Gülzar-ı Samini sohbetler, Marifet yayınları, Üçüncü defter, syf, 370,371

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !